a one-stop-shop solution provider

Time to change

Get Adobe Flash player

Virtual Private Server

Een virtual private server (VPS) is een systeem om op een fysieke server meerdere 'virtuele' machines te implementeren.

VPS Hosting PacksVirtual Private Servers werden anno 2010 in toenemende mate gebruikt door internet-hostingproviders (ISP). Virtualisatie maakt het mogelijk om op een fysieke server een (groot) aantal virtuele servers te gebruiken waardoor de fysieke server een veel groter deel van de tijd gebruikt wordt. Daarnaast levert het gebruik van virtuele servers inherente beveiliging. Een gecompromitteerd VPS heeft geen consequenties voor andere VPS'en op dezelfde (fysieke) machine, zoals dat bij shared webhosting normaliter wel het geval is.

Virtualisatie kan ook gebruikt worden om verschillende en niet-uitwisselbare besturingssystemen op dezelfde computer te draaien.

Bij virtualisatie-technologie draait het vooral om het opsplitsen van een fysieke server in meerdere kleinere (virtuele) servers. Iedere VPS krijgt een eigen deel resources toegewezen, welke in principe gegarandeerd beschikbaar zijn voor de VPS. Als voorbeeld kan de fysieke server 8GB RAM hebben, waarvan 256MB gegarandeerd voor elke VPS beschikbaar is.

Elke VPS heeft zijn eigen RAM, eigen schijfruimte, eigen processen, eigen OS, eigen serverload, en zelfs een eigen filesystem. Met andere woorden: elke VPS is geheel onafhankelijk, en dus "Private".

VPS Hosting PacksVerschillende Virtual Private Servers staan op één fysieke server maar werken volledig onafhankelijk van elkaar. Als één VPS op de server een hoge load heeft, dan heeft alleen die VPS zelf daar last van en andere VPS'en niet. Echter, in extreme gevallen, zoals bij een grote DDoS-aanval, kan het gebeuren dat het host-systeem zo erg overbeladen raakt, dat de andere VPS'en op dezelfde server daar ook last van hebben. Maar onder normale omstandigheden zijn VPS'en onafhankelijk.

Eigenlijk kan een VPS alles doen wat een dedicated server kan. Echter CPU-intensieve applicaties, zoals gameservers, kunnen beter op een dedicated server gedraaid worden.

datanews.be